Mindful Pieterpad 2020

Philip Bream
van totaal € 10.000 (82%)

Ik ben van plan om in december de ~500km van het Pieterpad, van Pieterburen in het noorden naar de Sint Pietersberg in Maasricht, in 11 dagen hardlopend af te leggen (gemiddeld iets meer dan een marathon per dag). Hiermee wil ik geld inzamelen voor Stichting MIND. Lees verder hieronder!

I plan to run the 500km of the Pieterpad from Pieterburen in the north down to the Sint Pietersberg in Maasricht in 11 days (on average just over a marathon per day). I'm hoping to raise as much money as possible for the charity MIND. Read on below!

 

Er blijft een taboe op het benoemen en bespreken van psychische klachten. Ontzettend veel mensen worden er dagelijks mee geconfronteerd. En juist nu, onder de huidige omstandigheden, met de Coronavirus pandemie, zitten mensen veel langer thuis en vaker alleen. Het mag best helder zijn dat dit leidt tot meer mensen met meer psychische klachten. Ik vecht sinds jaren zelf tegen depressie en vind het nog steeds moeilijk om mensen er iets over te vertellen (er zullen vast kennissen zijn die dit nog niet wisten). Dat moet veranderen! Want open zijn en praten helpt! Vandaar deze actie om MIND te steunen. MIND zet zich in om psychische klachten bespreekbaar te maken en mensen te helpen die er al last van hebben. Ik doe dit bewust in de winter...de koude donkere dagen waar veel mensen het nog zwaarder hebben.

Alle donaties en steun zijn zeer welkom. Mocht je een (of meer!) etappe(s) meelopen, laat het maar weten!

Mijn reis is te volgen via
https://www.instagram.com/pjbream/?hl=en 
https://www.facebook.com/phil.bream.5/

Daar zal ik mijn schema en vooruitgang plaatsen zodra het duidelijk wordt!

 

There's still a massive taboo when it comes to being open about mental health problems and illness. An unbelievable number of people are confronted with such problems on a daily basis. Especially now, in the current situation caused by the Coronavirus pandemic, people are sitting around at home for longer and spending a lot more time alone. It's pretty clear that this is leading to more people with more psychological issues. I have been fighting depression for a number of years and still find it difficult to talk about it (a lot of my friends and acquaintances are probably only finding out about this right now). That has to change! Being open and having conversations helps! So that's why I've decided to support MIND. MIND uses their resources to open up the conversation about mental health and to support those suffering. I'm specially choosing to do this in the winter as a symbol of the cold, dark days those with mental health issues can experience.

Any donations and support are very welcome. If you feel like joining me for one or more stages, please just let me know.

You can follow my journey via
https://www.instagram.com/pjbream/?hl=en
https://www.facebook.com/phil.bream.5/

I'll post my schedule and progress there as it becomes clear!

€ 250 opgehaald

€ 500 opgehaald

€ 1.000 opgehaald

Eerste donatie ontvangen

10 donaties ontvangen

25 donaties ontvangen

50 donaties ontvangen

Een blogbericht geplaatst

Toon meer
Bekijk alle
€ 20 23-12-2021 | 09:03
€ 20 14-05-2021 | 09:42
€ 20 03-01-2021 | 11:39
€ 25 01-01-2021 | 17:29
€ 25 01-01-2021 | 10:19
Bekijk alle

Aaaaaaahhhh!!!

25-09-2020 | 11:53 Gaat echt gebeuren! Ik had het idee 2 jaar geleden om naar zuidwest Spanje te fietsen (heb een goede vriend daar) om geld op te halen voor MIND...maar ik kon mezelf toen niet in actie brengen en duurfde het gewoon niet aan. Ik werd een week geleden geïnspireerd door een oude schoolvriend van mij. Hij heeft deelgenomen in de Mindful Run West, een 3-daagse loop van totaal 240km van net on Dublin tot Galway. Toen ik het hoorde dacht ik "Ik wou dat ik daar ook was"...maar toen dacht ik "Het kan ook in eigen land!". En dan werd mijn vrouw Janneke er ook enthousiast van...Ik zat met allerlei "maar...maar...maar..." en zij zei "Waarom doe je het gewoon nou niet". En toen sprong ik gelijk in actie. Ik heb een mail gestuurd naar vrienden die vaker een ultramarathon hebben gelopen om advies te vragen over hoeveel ik mee moet nemen (ik ga alles zelf dragen)...en ook zij werden er enthousiast van, en kwam veel beloftes om een of meerdere etappes mee te lopen...echt top! Dus...het gaat gebeuren! Ik ben nu bezig om met B&B's/hotel's langs de weg contact op te nemen zodat ik iedere nacht zeker ben van een comfortabele slaapplek. Daarna misschien ook diner's regelen. Oh...en misschien ook wat trainen!   It's really happening! 2 years ago I had the idea to cycle down to southwest Spain (to visit a good friend of mine) to raise money for MIND...but I couldn't manange to get moving on the planning and honestly just didn't dare. Last week, I was inspired by an old school friend. He was taking part in the Mindful West Run,  3-day run of 240km in total from just south of Dublin to Galway. When I found out about it, my first thought was "I'd love to take part in that too"...but then I thought "I can do this myself in my own country too!". And then my wife Janneke became very enthusiastic about the idea...I was making all kinds of excuses "but...but...but..." and she said "Why not just do it". And then I jumped straight into it. I sent an email to some friends of mine who've run ultramarathons to ask for advice about what to carry (I'm carrying everything with me as I run)...and they were enthusiastic too...and some of them have even promised to run one or more stages with me, which is brilliant! So...it's really happening! I'm now in the process of contacting B&Bs/hotels along the route to sort out sleeping arrangements. Maybe I'll then arrange dinners for the evening. Oh...and maybe do some training!
Lees meer